Vi erbjuder Mullerups kompletta sortiment av datafodervagnar och fördelarbord. Vi erbjuder även Mafas breda sortiment av kvalitésilos och tks kombifräs.

MIX FEEDER: Helautomatisk fullfodervagn som väger in upp till nio olika foderslag. Vagnen blandar de invägda fodersorterna och lägger ut fodret i sträng till djur i lösdrift eller boxar. Upp till 15 olika foderblandningar kan göras till olika grupper av djur.

FREE STALL FEEDER: Väger in automatiskt upp till tre grovfoder eller blandfoder från fördelarbord eller stationär blandare och lägger ut det invägda fodret i sträng till en grupp djur i lösdrift eller i boxar. Finns i tre storlekar; 1,6 m3, 2,0 m3 eller 3,0 m3.

SMART FEEDER kombivagnar: Väger ut både grovfoder och kraftfoder på platser för uppbundna djur. Kraftfoderfickor finns i en mängd olika antal och storlekar. Grovfoderfickan finns i tre olika storlekar; 1,6 m3, 2,0 m3 eller 3,0 m3.
SMART FEEDER kraftfodervagnar: Finns i 4 olika storlekar och med olika fickindelningar. Väger ut fodret på platser för uppbundna djur.
Tks kombifräs är en norsk kvalitetsprodukt för grovfoderhantering. Finns såväl i stationärt som rälshängt utförande. Mycket litet effektbehov. Finns i två storlekar.
 
 
MAFA Unik 2000. Vår bästa silo med "UNIK-egenskaper". Stabil och enkel grundkonstruktion. 2,3 m diameter med sex siloben. Tillverkad i Aluzinkplåt. En högkvalitetsplåt som förenar de bästa egenskaperna hos aluminium och zink. Livslängden är enligt gjorda tester betydligt längre än hos vanlig galvad plåt. Fyllning sker i rör med långradieböj och cyklon, vilket är det skonsammaste sättet att fylla en silo på. Silon tömmer sig från botten, så kallad mass-strömning. Det äldsta fodret kommer alltid ut först. Ger bättre foderhygien och minsta möjliga separation i silon. Alltid samma volymvikt och egenskaper på fodret. Slät insida och brantare kon gör att silon kan tömmas helt.

Avluftningen gör att man slipper kondensproblem, vilket ger förutsättningarna till ännu bättre foderhygien. Flera alternativa skruvlådor med progressiv inloppsdel för skonsam och homogen vidaretransport. Stor manlucka i skruvlådan. Vi lämnar 7 års materialgaranti på vår UNIK-silo.
MAFA inomhussilo typ SBL och SB har den rätta formen, rund och utan de hörn som brukar göra att fodret fastnar. Silon är tillverkad i galvaniserad underhållsfri plåt, vilket gör den speciellt lämplig för halmutrymmen och andra ställen där det kan finnas skadedjur. Genom sin täta konstruktion undviker man också mögelbildning på grund av fukt. Silon är mycket flexibel. Den kan i efterhand lätt byggas på med ytterligare sektioner. Kraven på bättre foderstruktur med minimal separation har lett till att UNIK-konceptet nu även finns för våra sektionsbyggda inomhussilor typ SBL
För mer information eller prisuppgifter kontakta Ingemar på 0932-270 43, 070-572 70 43.